بازاریابی و فروش

روش نوشتن طرح بازاریابی

روش نوشتن طرح بازاریابی

طرح بازاریابی یا Marketing Plan، سندی جامع است که کلیه‌ی تبلیغات تجاری و فعالیت‌های بازاریابی یک کسب و کار را برای سال‌های آینده مشخص می‌کند. روش نوشتن یک طرح بازاریابی قوی