بازاریابی و فروش

هشت اصل قیمت گذاری موفق محصولات و خدمات

هشت اصل قیمت گذاری موفق محصولات و خدمات

هشت اصل قیمت گذاری موفق محصولات و خدمات بیشتر صاحبان کسب‌وکارها در فرایند بازاریابی و فروش خود بطور ناخواسته درگیر جنگ و جدال قیمتی می‌شوند. آیا کاهش قیمت، استراتژی مناسبی است؟ چگونه قیمت گذاری کنیم تا فروش مان کم نشود؟ آیا تغییر قیمت کار درستی است؟ چگونه تخفیف دهیم و آیا باید حتما تخفیف بدهیم؟