ایده های کسب و کار

ایده های کسب و کار اینترنتی بدون سرمایه. ایده های کارآفرینی با سرمایه کم. ایده های کسب و کار خانگی، ایده های کسب و کار جدید و ایده های راه اندازی یک کسب و کار کوچک پولساز.

ایده های ماندگار

چگونه ایده های ماندگار خلق کنیم و آن را جهانی کنیم؟

در این مقاله 6 اصل برای خلق ایده های ماندگار ارائه کردیم که با رعایت این نکات می توانید ایده خود را به یک ایده برتر جهانی تبدیل کنید. مرور ۶ اصل ماندگاری ایده ها: ۱- سادگی ۲- غیر منتظره بودن ۳- قابل لمس بودن ۴- معتبر بودن ۵- احساسی بودن ۶- داستانی بودن.