طراحی سایت

لیست html

لیست html  به چه صورت هایی نوشته می شود؟

آموزش  html  درس هفدهم

لیست نامرتب html

لیست html  به صورت نامرتب با تگ <ul>  شروع می شود. هر کدام از آیتم های لیست با تگ <li>  شروع می شود. هر کدام از آیتم های لیست به طور پیش فرض با bullets (حلقه های کوچک سیاه و سفید) مشخص می شوند.

 

لیست html
لیست html

مثال:

<ul> <li>Coffee</li> <li>Tea</li> <li>Milk</li> </ul>

 علامت آیتم های لیست نامرتب در html

 

Value Description
disc Sets the list item marker to a bullet (default)
circle Sets the list item marker to a circle
square Sets the list item marker to a square
none The list items will not be marked

 

مثال disc
<ul style="list-style-type:disc"> <li>Coffee</li> <li>Tea</li> <li>Milk</li> </ul>
مثال circle
<ul style="list-style-type:circle"> <li>Coffee</li> <li>Tea</li> <li>Milk</li> </ul>
مثال square
<ul style="list-style-type:square"> <li>Coffee</li> <li>Tea</li> <li>Milk</li> </ul>
مثال none
<ul style="list-style-type:none"> <li>Coffee</li> <li>Tea</li> <li>Milk</li> </ul>

لیست مرتب html

لیست مرتب با تگ <ol> شروع می شود و هر کدام از آیتم های لیست با <li>  شروع می شوند. آیتم های لیست به طور پیش فرض با عدد شروع می شوند.
مثال :
<ol> <li>Coffee</li> <li>Tea</li> <li>Milk</li> </ol>

ویژگی type در لیست های مرتب html

 

Type Description
type=”1″ The list items will be numbered with numbers (default)
type=”A” The list items will be numbered with uppercase letters
type=”a” The list items will be numbered with lowercase letters
type=”I” The list items will be numbered with uppercase roman numbers
type=”i” The list items will be numbered with lowercase roman numbers

 

اعداد
<ol type="1"> <li>Coffee</li> <li>Tea</li> <li>Milk</li> </ol>
حروف بزرگ
<ol type="A"> <li>Coffee</li> <li>Tea</li> <li>Milk</li> </ol>
حروف کوچک
<ol type="a"> <li>Coffee</li> <li>Tea</li> <li>Milk</li> </ol>
حروف رومی بزرگ
<ol type="I"> <li>Coffee</li> <li>Tea</li> <li>Milk</li> </ol>
حروف رومی کوچک
<ol type="i"> <li>Coffee</li> <li>Tea</li> <li>Milk</li> </ol>

 فهرست توصیفات HTML

HTML نیز از لیست توضیحات پشتیبانی می کند.

فهرست توصیفی یک لیست از اصطلاحات  با شرح هر اصطلاح است.

تگ <dl> فهرست توصیفی را مشخص می کند، تگ <dt> اصطلاح (نام) را تعریف می کند و تگ <dd> هر اصطلاح را شرح می دهد:

مثال :
<dl> <dt>Coffee</dt> <dd>- black hot drink</dd> <dt>Milk</dt> <dd>- white cold drink</dd> </dl>

لیست های تو در تو در html  که nested نامیده می شوند.

مثال :
<ul> <li>Coffee</li> <li>Tea <ul> <li>Black tea</li> <li>Green tea</li> </ul> </li> <li>Milk</li> </ul>
توجه: اقلام لیست می تواند شامل لیست جدید و دیگر عناصر HTML مانند تصاویر و لینک ها و غیره باشد.

لیست افقی
لیست های HTML را می توان با بسیاری از روش های مختلف با CSS طراحی کرد.یکی از راه های محبوب این است که یک لیست را به صورت افقی بنویسید تا منو ایجاد کنید:
مثال :
<!DOCTYPE html> <html> <head> <style> ul { list-style-type: none; margin: 0; padding: 0; overflow: hidden; background-color: #333333; } li { float: left; } li a { display: block; color: white; text-align: center; padding: 16px; text-decoration: none; } li a:hover { background-color: #111111; } </style> </head> <body> <ul> <li><a href="#home">Home</a></li> <li><a href="#news">News</a></li> <li><a href="#contact">Contact</a></li> <li><a href="#about">About</a></li> </ul> </body> </html>

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا