طراحی سایت

عناصر کد کامپیوتر

عناصر کد کامپیوتر  در html  چگونه است؟

آموزش  html  درس بیست و ششم

 

عناصر کد کامپیوتر
عناصر کد کامپیوتر

عناصر کد کامپیوتر  برای  html  را با هم بررسی می کنیم. عناصر شامل <kdb> ، <samp>  <var>  <code>  می باشند که هر کدام را با توضیحات برای شما بیان می کنیم.

کد گذاری  html  را از اینجا ببینید

کد کامپیوتر

[php] <code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>
[/php]

 <kbd> برای ورودی صفحه کلید

عنصر <kbd>  نشان دهنده ورودی کاربر، مانند ورودی صفحه کلید یا دستورات صوتی است.
متن با تگ <kbd> احاطه شده است به طور معمول در فونت پیش فرض مرورگر به طور کلی نمایش داده می شود:

مثال :

[php]

Save the document by pressing <kbd>Ctrl + S</kbd>

[/php]

 

نتیجه:

[php] Save the document by pressing Ctrl + S
[/php]

 <samp>  برای خروجی برنامه

عنصر  <samp>  نشان دهنده خروجی یک برنامه یا سیستم محاسباتی است.
متن با تگ <samp> احاطه شده است به طور معمول در فونت یکپارچه پیش فرض مرورگر نمایش داده می شود:

مثال :

[php]

If you input wrong value, the program will return <samp>Error!</samp>

[/php]

 

نتیجه :

If you input wrong value, the program will return Error!

 <code> برای کد کامپیوتر

عنصر <code>  یک قطعه کد کامپیوتر را تعریف می کند.
متن که توسط برچسب های <code> احاطه شده است معمولاً در فونت یکپارچه پیش فرض مرورگر نمایش داده می شود:

مثال :

[php] <code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>
[/php]

نتیجه :

[php] x = 5; y = 6; z = x + y;
[/php]

توجه داشته باشید که عنصر <code> شکست خطوط و فضای خالی  را حفظ نمی کند.
برای رفع این، شما می توانید عنصر  <code> را داخل عنصر <pre>  قرار دهید:

مثال :

 

[php]

<pre>
<code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>
</pre>

[/php]

نتیجه :

[php] x = 5;
y = 6;
z = x + y;
[/php]

 

 <var> برای متغیرها

عنصر <var> یک متغیر را تعریف می کند.
متغیر می تواند یک متغیر در عبارت ریاضی یا متغیر در زمینه برنامه نویسی باشد:

مثال :

[php] Einstein wrote: <var>E</var> = <var>mc</var><sup>2</sup>.
[/php]

نتیجه :

[php] Einstein wrote: E = mc2.
[/php]

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا