طراحی وب

عناصر جدید html5

عناصر جدید html5  کدام عناصر هستند؟

آموزش  html5  درس سوم

عناصر جدید html5
عناصر جدید html5

عناصر جدید html5 : عناصر ساختاری/ معنایی جدید

عناصر جدید html5  : عناصر جدید   در  html 5 برای ساختار سند بهتر ارائه  شده است:

 

TagDescription
<article>Defines an article in a document
<aside>Defines content aside from the page content
<bdi>Isolates a part of text that might be formatted in a different direction from other text outside it
<details>Defines additional details that the user can view or hide
<dialog>Defines a dialog box or window
<figcaption>Defines a caption for a <figure> element
<figure>Defines self-contained content
<footer>Defines a footer for a document or section
<header>Defines a header for a document or section
<main>Defines the main content of a document
<mark>Defines marked/highlighted text
<menuitem>Defines a command/menu item that the user can invoke from a popup menu
<meter>Defines a scalar measurement within a known range (a gauge)
<nav>Defines navigation links
<progress>Represents the progress of a task
<rp>Defines what to show in browsers that do not support ruby annotations
<rt>Defines an explanation/pronunciation of characters (for East Asian typography)
<ruby>Defines a ruby annotation (for East Asian typography)
<section>Defines a section in a document
<summary>Defines a visible heading for a <details> element
<time>Defines a date/time
<wbr>Defines a possible line-break

 

عناصر جدید html5 : عناصر فرم جدید

TagDescription
<datalist>Specifies a list of pre-defined options for input controls
<output>Defines the result of a calculation

 

عناصر جدید html5 : انواع ورودی جدید  در html5

New Input TypesNew Input Attributes
 • color
 • date
 • datetime
 • datetime-local
 • email
 • month
 • number
 • range
 • search
 • tel
 • time
 • url
 • week
 • autocomplete
 • autofocus
 • form
 • formaction
 • formenctype
 • formmethod
 • formnovalidate
 • formtarget
 • height and width
 • list
 • min and max
 • multiple
 • pattern (regexp)
 • placeholder
 • required
 • step

عناصر جدید html5 : ویژگی های  syntax جدید در  html5

در  html5  این  syntax ها به ۴ فرم متفاوت می باشد.

این syntax ها از تگ <input> استفاده می کنند.

Type
Example
Empty
<input type="text" value="John" disabled>
Unquoted
<input type="text" value=John>
Double-quoted
<input type="text" value="John Doe">
Single-quoted
<input type="text" value='John Doe'>

 

عناصر جدید html5 : گرافیک های  html5

TagDescription
<canvas>Draw graphics, on the fly, via scripting (usually JavaScript)
<svg>Draw scalable vector graphics

عناصر جدید html5 : عناصر رسانه ای جدید در html5

TagDescription
<audio>Defines sound content
<embed>Defines a container for an external (non-HTML) application
<source>Defines multiple media resources for media elements (<video> and <audio>)
<track>Defines text tracks for media elements (<video> and <audio>)
<video>Defines video or movie

درس بعدی : عناصر معنایی  html5

برچسب ها

دیدگاه یا سوال خود را با ما درمیان بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوره رایگان کسب و کار اینترنتی

10 جلسه به همراه فایل صوتی و ویدیویی
همین حالا شروع کنید
تا امروز بیش از 4000 نفر در این دوره شرکت کرده‌اند
بستن پیام
هفته‌نامه بهترین ایده

به جمع 30,000 مشترک ما بپیوندید!

اشتراک رایگان
همین حالا یک ویدیو آموزشی دریافت کنید
بستن