طراحی سایت

انواع ورودی html

انواع ورودی html  در فرم ها

آموزش فرم های  html  درس سوم

انواع ورودی html  : در این درس انواع محتلف ورودی عنصر <input> توضیح داده شده است.

 

انواع ورودی html
انواع ورودی html

Input Type Text

<input type=”text”> یک فیلد ورودی متن یک خطی را تعریف می کند.

مثال:

[php]

<form>
First name:
<input type="text" name="firstname">
Last name:
<input type="text" name="lastname">
</form>

[/php]

Input Type Password

<input type=”password”> فیلد پسورد را تعریف می کند:

مثال :

[php]

<form>
User name:
<input type="text" name="username">
User password:
<input type="password" name="psw">
</form>

[/php]

نکته : کاراکترهای یک فیلد رمز عبور (پوشیده شده به عنوان ستاره یا حلقه) نشان داده می شوند.

 

Input Type Submit

 <input type=”submit”> یک دکمه را برای ارسال داده فرم به یک handler form تعریف می کند.

handler form معمولاً یک صفحه سرور با یک اسکریپت برای پردازش داده های ورودی است.

handler form در ویژگی  action  فرم مشخص شده است:

مثال:

[php]

<form action="/action_page.php">
First name:
<input type="text" name="firstname" value="Mickey">
Last name:
<input type="text" name="lastname" value="Mouse">

<input type="submit" value="Submit">
</form>

[/php]
اگر مقدار  submit را حذف کنید، دکمه یک متن پیش فرض را دریافت می کند:
[php]

<form action="/action_page.php">
First name:
<input type="text" name="firstname" value="Mickey">
Last name:
<input type="text" name="lastname" value="Mouse">

<input type="submit">
</form>

[/php]

Input Type Reset

<input type=”reset”>یک دکمه reset را تعریف می کند که تمام مقادیر فرم را به مقادیر پیش فرض آن باز می گرداند:

مثال:

[php]

<form action="/action_page.php">
First name:
<input type="text" name="firstname" value="Mickey">
Last name:
<input type="text" name="lastname" value="Mouse">

<input type="submit" value="Submit">
<input type="reset">
</form>

[/php]
اگر مقادیر ورودی را تغییر دهید و سپس بر روی دکمه “Reset” کلیک کنید، داده های فرم به مقادیر پیش فرض  reset می شوند.

Input Type Radio

<input type=”radio”>  دکمه های radio را تعریف می کند.

دکمه های رادیویی به شما اجازه می دهد تا فقط یک انتخاب از تعداد محدودی از گزینه ها را انتخاب کنید:

[php]

<form>
<input type="radio" name="gender" value="male" checked> Male
<input type="radio" name="gender" value="female"> Female
<input type="radio" name="gender" value="other"> Other
</form>

[/php]

Input Type Checkbox

<input type=”checkbox”> یک checkbox را تعریف می کند.

  checkbox اجازه  می دهد که کاربر صفر گزینه یا بیشتر  را برای تعداد محدودی از گزینه ها انتخاب کند.

مثال :

[php]

<form>
<input type="checkbox" name="vehicle1" value="Bike"> I have a bike
<input type="checkbox" name="vehicle2" value="Car"> I have a car
</form>

[/php]

Input Type Button

<input type=”button”> یک دکمه را تعریف می کند.

مثال :

[php] <input type="button" onclick="alert(‘Hello World!’)" value="Click Me!">
[/php]

HTML5 Input Types

HTML5  انواع ورودی html جدید اضافه کرد:

 • color
 • date
 • datetime-local
 • email
 • month
 • number
 • range
 • search
 • tel
 • time
 • url
 • week

نکته :  انواع ورودی html جدید که توسط مرورگرهای وب قدیمی پشتیبانی نمی شوند، به عنوان <input type = “text”> رفتار خواهند کرد.

انواع ورودی html
انواع ورودی html

Input Type Color

<input type = “color”> برای فیلدهای ورودی که باید شامل یک رنگ باشد استفاده می شود.

بسته به پشتیبانی مرورگر، یک انتخاب رنگ می تواند در زمینه ورودی نشان داده شود.

مثال :

[php]

<form>
Select your favorite color:
<input type="color" name="favcolor">
</form>

[/php]

Input Type Date

<input type = “date”> برای فیلدهای ورودی که باید حاوی یک تاریخ باشد استفاده می شود.

بسته به پشتیبانی مرورگر، یک انتخاب تاریخ در قسمت ورودی نشان داده می شود.

مثال :

[php]

<form>
Birthday:
<input type="date" name="bday">
</form>

[/php]
شما همچنین می توانید محدودیت های تاریخ را اضافه کنید:
مثال :
[php]

<form>
Enter a date before 1980-01-01:
<input type="date" name="bday" max="1979-12-31">
Enter a date after 2000-01-01:
<input type="date" name="bday" min="2000-01-02">
</form>

[/php]

Input Type Datetime-local

<input type = “datetime-local”> یک فیلد ورودی تاریخ و زمان را بدون هیچ منطقه  زمانی مشخص می کند.

بسته به پشتیبانی مرورگر، یک انتخاب تاریخ در قسمت ورودی نشان داده می شود.

[php]

<form>
Birthday (date and time):
<input type="datetime-local" name="bdaytime">
</form>

[/php]

Input Type Email

<input type = “email”> برای فیلدهای ورودی که باید شامل یک آدرس ایمیل باشد استفاده می شود.

بسته به پشتیبانی مرورگر، آدرس ایمیل می تواند به صورت خودکار هنگام  ارسال تأیید شود.

بعضی از گوشی های هوشمند نوع ایمیل را تشخیص می دهند و “.com” را به صفحه کلید اضافه می کنند تا ورودی های ایمیل را مطابقت دهند.

مثال :

[php]

<form>
E-mail:
<input type="email" name="email">
</form>

[/php]

Input Type Month

<input type = “month”> به کاربر اجازه می دهد یک ماه و سال را انتخاب کند.

بسته به پشتیبانی مرورگر، یک انتخاب تاریخ در قسمت ورودی نشان داده می شود.

مثال :

[php]

<form>
Birthday (month and year):
<input type="month" name="bdaymonth">
</form>

[/php]

Input Type Number

<input type = “number”> یک فیلد ورودی عددی را تعریف می کند.

شما همچنین می توانید محدودیت هایی را برای تعداد اعداد پذیرفته شده تنظیم کنید.

مثال زیر یک فیلد ورودی عددی را نشان می دهد، جایی که می توانید مقدار 1 تا 5 را وارد کنید:

مثال:

[php]

<form>
Quantity (between 1 and 5):
<input type="number" name="quantity" min="1" max="5">
</form>

[/php]

Input Restrictions

در اینجا یک لیست از محدودیت های انواع ورودی html مشترک وجود دارد (برخی از آنها در HTML5 جدید هستند):

Attribute Description
disabled Specifies that an input field should be disabled
max Specifies the maximum value for an input field
maxlength Specifies the maximum number of character for an input field
min Specifies the minimum value for an input field
pattern Specifies a regular expression to check the input value against
readonly Specifies that an input field is read only (cannot be changed)
required Specifies that an input field is required (must be filled out)
size Specifies the width (in characters) of an input field
step Specifies the legal number intervals for an input field
value Specifies the default value for an input field

شما در مورد محدودیت ورودی در درس  بعدی بیشتر بیاموزید.

مثال زیر یک فیلد ورودی عددی را نشان می دهد، که در آن می توانید یک مقدار از 0 تا 100 را در مراحل 10 وارد کنید. مقدار پیش فرض 30 است:

مثال :
[php]

<form>
Quantity:
<input type="number" name="points" min="0" max="100" step="10" value="30">
</form>

[/php]

Input Type Range

<input type = “range”> یک کنترل را برای وارد کردن یک شماره تعیین می کند که مقدار دقیق آن مهم نیست (مانند slider control). محدوده پیش فرض 0 تا 100 است. با این حال، می توانید محدودیت هایی را برای تعداد عددی با حداقل، حداکثر و ویژگی های مرحله  ای تنظیم کنید :

مثال :

[php]

<form>
<input type="range" name="points" min="0" max="10">
</form>

[/php]

Input Type Search

<input type = “search”> برای فیلدهای جستجو استفاده می شود (یک فیلد جستجو مانند یک فیلد متنی معمولی رفتار می کند).

مثال :

[php]

<form>
Search Google:
<input type="search" name="googlesearch">
</form>

[/php]

Input Type Tel

<input type = “tel”> برای فیلدهای ورودی که باید دارای شماره تلفن باشند استفاده می شود.

نوع تلفن در حال حاضر تنها در Safari 8 پشتیبانی می شود.

مثال :

[php]

<form>
Telephone:
<input type="tel" name="usrtel">
</form>

[/php]

Input Type Time

<input type = “time”> اجازه می دهد تا کاربر یک زمان (بدون منطقه زمانی) را انتخاب کند.

بسته به پشتیبانی مرورگر، زمان انتخاب می تواند در زمینه ورودی نشان داده شود.

مثال :

[php]

<form>
Select a time:
<input type="time" name="usr_time">
</form>

[/php]

Input Type Url

<input type = “url”> برای فیلدهای ورودی که باید آدرس URL را داشته باشند استفاده می شود.

بسته به پشتیبانی مرورگر، فیلد URL زمانی که ارسال می شود، می تواند به صورت خودکار تایید شود.

بعضی از گوشی های هوشمند نوع url را تشخیص می دهند و به صفحه “.com” اضافه می کنند تا ورودی های Url را مطابقت دهند.

مثال :

[php]

<form>
Add your homepage:
<input type="url" name="homepage">
</form>

[/php]

Input Type Week

<input type = “week”> اجازه می دهد تا کاربر یک هفته و سال را انتخاب کند.

بسته به پشتیبانی مرورگر، یک انتخاب تاریخ در قسمت ورودی نشان داده می شود.

مثال :

[php]

<form>
Select a week:
<input type="week" name="week_year">
</form>

[/php]

آموزش فرم های  html  درس چهارم

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا