طراحی سایت

XHTML چیست

XHTML چیست ؟ چطور  HTML  را به  XHTML  تبدیل کنیم؟

آموزش  HTML  درس سی و یکم

XHTML چیست ؟

XHTML چیست  : مخفف EXtensible HyperText Markup Language است.

XHTML تقریباً با HTML مشابه است.

XHTML سخت تر از HTML است.

XHTML همان HTML است که به عنوان یک اپلیکیشین XML تعریف می شود.

XHTML توسط تمام مرورگرهای اصلی پشتیبانی می شود.

XHTML چیست
XHTML چیست

چرا XHTML؟

بسیاری از صفحات روی اینترنت شامل  HTML  بد هستند.

این کدهای  HTML  در بیشتر مرورگرها خوب کار می کنند (حتی اگر از قوانین  HTML  پیروی نکنند)

 

[php]

<html>
<head>
<title>This is bad HTML</title>

<body>

<h1>Bad HTML

This is a paragraph
</body>
[/php]

 

بازار امروز شامل تکنولوژی های مختلف مرورگر است. برخی از مرورگر ها بر روی رایانه ها اجرا می شوند، و برخی مرورگرها بر روی تلفن های همراه یا سایر دستگاههای کوچک اجرا می شوند. دستگاههای کوچکتر اغلب فقدان قدرت یا منبع برای تفسیر نشانه گذاری های بد دارند. XML یک زبان نشانه گذاری است که در آن اسناد باید به درستی نشانه گذاری شوند(باید به خوبی شکل گرفته باشند). در آموزش های  XML  که بعداً در خدمت شما خواهیم بود  با ترکیب نقاط قوت  HTML  و  XML  و  XHTML   با هم توسعه داده شده است.

XHTML  همان  HTML  است که به عنوان  XML  طراحی شده است.

XHTML چیست
XHTML چیست

تفاوت های مهم HTML:

ساختار سند

• XHTML DOCTYPE اجباری است
• ویژگی xmlns در <html> اجباری است
• <html>، <head>، <title> و <body> اجباری هستند

عناصر XHTML

• عناصر XHTML باید به درستی قرار داده شوند
• عناصر XHTML همیشه باید بسته شوند
• عناصر XHTML باید در حروف کوچک باشند
• اسناد XHTML باید یک عنصر ریشه داشته باشد

XHTML Attributes

• نامهای مشخص باید در حروف کوچک باشند
• مقادیر مشخصه باید نقل قول شوند
• به حداقل رساندن ویژگی ممنوع است

<….. DOCTYPE! > لازم است

XHTML چیست : یک سند XHTML باید یک اعلامیه XHTML DOCTYPE داشته باشد.
عناصر <html>، <head>، <title> و <body> نیز باید باشند، و attribute xmlns در <html> باید فضای نام xml را برای سند مشخص کند.
این مثال یک سند XHTML را با حداقل برچسب های مورد نظر نشان می دهد:

 

[php]

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>
<title>Title of document</title>
</head>

<body>
some content
</body>

</html>

[/php]

 

عناصر XHTML باید به درستی پوشانده شوند

در HTML، برخی از عناصر می تواند به صورت نامناسب در داخل یکدیگر قرار داده شوند، مانند این:

[php]

<b><i>This text is bold and italic</b></i>
[/php]

در XHTML، تمام عناصر باید به درستی در داخل یکدیگر قرار بگیرند، مانند این:

[php]

<b><i>This text is bold and italic</i></b>
[/php]

 

عناصر XHTML باید همیشه بسته شوند

 

این غلط است :

[php]

This is a paragraph

This is another paragraph
[/php]

این درست است :

[php]

This is a paragraph

This is another paragraph

[/php]

عناصر خالی نیز باید بسته شوند

این غلط است :

[php] A break:
A horizontal rule:

<hr>

An image: <img src="happy.gif" alt="Happy face">
[/php]

این درست است:

[php] A break:
A horizontal rule:

<hr />

An image: <img src="happy.gif" alt="Happy face" />
[/php]

 

عناصر  XHTML  باید با حروف کوچک نوشته شوند:

این غلط است :

[php]

<BODY>

<P>This is a paragraph</P>

</BODY>
[/php]

این درست است:

[php]

<body>

This is a paragraph

</body>
[/php]

ویژگی های  XHTML  باید با حروف کوچک نوشته شوند :

این غلط است :

[php]

<table WIDTH="100%">
[/php]

این درست است:

[php]

<table width="100%">
[/php]

مقدار ویژگی ها باید در کوتیشین قرار گیرد:

این غلط است :

[php]

<table width=100%>
[/php]

این درست است :

[php]

<table width="100%">
[/php]

کوچک کردن ویژگی ها ممنوع است:

اشتباه :

[php]

<input type="checkbox" name="vehicle" value="car" checked />

[/php]

درست:

[php]

<input type="checkbox" name="vehicle" value="car" checked="checked" />
[/php]

اشتباه :

[php]

<input type="text" name="lastname" disabled />
[/php]

درست:

[php]

<input type="text" name="lastname" disabled="disabled" />
[/php]

نحوه تبدیل از HTML به XHTML

1. XHTML <! DOCTYPE> را به خط اول هر صفحه اضافه کنید
2. عنصر xmlns را به عنصر HTML هر صفحه اضافه کنید
3. تمام نام های عناصر را به حروف کوچک تغییر دهید
4. تمام عناصر خالی را ببندید
5. تمام نامهای ویژگی را به حروف کوچک تغییر دهید
6. تمام مقادیر ویژگی را  در نقل قول(کوتیشین)  قرار دهید

HTML را با Validator W3C تأیید کنید.

درس بعدی : فرم های  html

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا