HTML

لیست html

لیست html

لیست html به چه صورت هایی نوشته می شود؟
آموزش html درس هفدهم
لیست نامرتب html

یک لیست نامرتب html با تگ

    شروع می شود. هر کدام از آیتم های لیست با تگ

  • شروع می شود. هر کدام از آیتم های لیست به طور پیش فرض با bullets (حلقه های کوچک سیاه و سفید) مشخص می شوند.
جدول html

جدول html

جدول html را چطور طراحی کنیم؟
آموزش html درس شانزدهم
تعریف یک جدول html

جدول html با تگ

تعریف شده است.هر ردیف جدول با تگ

تعریف شده است. هدر جدول با تگ

تعریف شده است. به طور پیش فرض، عناوین جدول درشت و متمرکز هستند. داده جدول / سلول با تگ

تعریف شده است.

لینک های html

لینک های html

لینک های html در چه جاهایی استفاده می شوند؟
آموزش html درس چهاردهم

لینک ها تقریباً در تمام صفحات وب یافت می شوند. لینک ها اجازه می دهند تا کاربران بر روی مسیر خود از صفحه ای به صفحه دیگر کلیک کنید.

طراحی ظاهر html با css

طراحی ظاهر html با css

طراحی ظاهر html با css چگونه است؟
آموزش html درس سیزدهم

CSS از ابتدای کلمه های Cascading Style Sheets گرفته شده است.

CSS توصیف می کند که چگونه عناصر HTML روی صفحه نمایش، یا سایر رسانه ها نمایش داده می شود.

رنگ های HTML

رنگ های HTML

رنگ های HTML چه کدهایی دارند؟
آموزش html درس دوازدهم

رنگ های HTML را می توان با استفاده از نام رنگ های از پیش تعریف شده، RGB، HEX، HSL، RGBA و HSLA مشخص کرد.
نام رنگ

در HTML یک رنگ را می توان با استفاده از یک نام رنگ مشخص کرد:

کامنت ها در html

کامنت ها در html

کامنت ها در html
آموزش html درس یازدهم
تگ های کامنت برای قرار دادن توضیحات در کد منبع html استفاده می شوند.
تگ های کامنت html

با استفاده از کد زیر می توانید کامنت ها را به سورس html خود اضافه کنید.

عناصر Quotation و Citation در html

عناصر Quotation و Citation در html

عناصر Quotation و Citation در html چیست ؟ و چه کاری انجام می دهد؟
آموزش html درس دهم
عنصر در html برای نقل قول های کوتاه

عنصر یک نقل قول کوتاه را تعریف می کند. مرورگرها معمولاً علامت نقل قول را در اطراف عنصر قرار می دهند.

فرمت متن html

فرمت متن html

فرمت متن html
آموزش html درس نهم

Text Formatting

This text is bold

This text is italic

This is subscript and superscript

عناصر فرمت html

در درس قبل درباره صفات استایل html یاد گرفتید. Html همچنین عناصر ویژه ای را برای تعریف متن با معانی خاص تعریف می کند . html از عناصری مثل و برای فرمت خروجی استفاده می کند