HTML

ویژگی های ورودی HTML

ویژگی های ورودی HTML

ویژگی های ورودی HTML و توضیح تک تک ویژگی ها آموزش فرم های html درس چهارم مقدار ویژگی
مقدار ویژگی

مقدار ویژگی ، مقدار اولیه برای یک فیلد ورودی را مشخص می کند:

مثال :

First name:

انواع ورودی html

انواع ورودی html

انواع ورودی html در فرم ها
آموزش فرم های html درس سوم

در این درس انواع محتلف ورودی عنصر توضیح داده شده است. می توانید انواع مختلف را امتحان کنید.

عناصر فرم های html

عناصر فرم های html

عناصر فرم های html چیست ؟ و چه ویژگی هایی دارند؟
آموزش فرم های html درس دوم

در این درس همه عناصر فرم های html توضیح داده شده است.
عنصر

مهم ترین عنصر فرم عنصر است. عنصر بسته به نوع ویژگی خود، می تواند به چندین روش نمایش داده شود.

فرم های html

فرم های html

فرم های html را چطور بنویسیم؟
آموزش فرم های html درس اول
عنصر

عنصر

یک فرم را تعریف می کند که برای جمع آوری اطلاعات ورودی کاربر استفاده می شود:

XHTML چیست

XHTML چیست

XHTML چیست ؟ چطور HTML را به XHTML تبدیل کنیم؟
آموزش HTML درس سی و یکم

XHTML چیست ؟

XHTML مخفف EXtensible HyperText Markup Language است.

XHTML تقریباً با HTML مشابه است.

XHTML سخت تر از HTML است.

XHTML همان HTML است که به عنوان یک اپلیکیشین XML تعریف می شود.

کدگذاری URL در html

کدگذاری URL در html

کدگذاری URL در html چیست؟
آموزش html درس سی ام

URL کلمه دیگر برای یک آدرس وب است.

URL می تواند از کلمات تشکیل شده باشد مثل (behtarinideh.com) یا از یک آدرس پروتکل اینترنت تشکیل شده باشد (IP) (192.68.20.50)

اغلب افراد هنگام سرچ در اینترنت با نام وارد می شوند، زیرا به یاد سپردن نام ها آسان تر از اعداد است.

کد گذاری html ( مجموعه کاراکترها)

کد گذاری html ( مجموعه کاراکترها)

کد گذاری html ( مجموعه کاراکترها) و انواع آن
آموزش html درس بیست ونهم

برای اینکه یک صفحه html به درستی نمایش داده شود، یک مرورگر وب باید بداند کدام کاراکتر(کد گذاری کاراکتر) برای استفاده تنظیم شده است.

علامت های html

علامت های html

علامت های html چه چیزهایی هستند؟
آموزش html درس بیست و هشتم
علامت های موجودیت در html

بسیاری از نمادهای ریاضی، فنی و ارز در یک صفحه کلید معمولی وجود ندارد.

برای اضافه کردن چنین نمادهای به یک صفحه HTML، می توانید یک نام موجودیت HTML استفاده کنید.

موجودیت های html

موجودیت های html

موجودیت های html چه چیزهایی هستند؟ چه کاربردی در html دارند؟
آموزش html درس بیست و هفتم

کاراکترهای ذخیره شده در HTML باید با موجودیت های کاراکتر جایگزین شوند.
کاراکترهایی که در صفحه کلید شما نیستند نیز می توانند با این موجودیت ها جایگزین شوند.