h1

تفاوت h1 و عنوان سئو چیست؟

تفاوت h1 و عنوان سئو چیست؟ آیا باید عنوان را ویرایش کنیم؟تفاوت h1 و عنوان سئو : نویسندگان تمایل دارند تا برخی از افکار واقعی خود را در عنوان قرار دهند. برای محتوای آنلاین، عنوان ها برای خوانندگان و موتورهای جستجو مهم هستند.