کسب‌وکار

در این اوضاع بد اقتصادی دنبال درآمد باشیم یا رشد؟

درآمد یا رشد؟ استارت آپ ها و کسب‌وکارهای جدید باید روی درآمد تمرکز داشته باشند یا روی رشد؟ در مورد کسب‌وکارهای بزرگ به چه صورت است؟ آیا بعد از مدتی که تمرکز روی رشد داشته‌اند الان باید روی درآمد تمرکز داشته باشند؟   در این اوضاع بد اقتصادی دنبال درآمد… مطالعه بیشتردر این اوضاع بد اقتصادی دنبال درآمد باشیم یا رشد؟ »