صفحه اصلی

بهینه سازی صفحه اصلی سایت

بهینه سازی صفحه اصلی سایت را چطور انجام دهیم؟بهینه سازی صفحه اصلی سایت : سئو صفحه اصلی وجود ندارد. و این عبارتی بود که در یکی از پست های خود به نام سئو صفحه اصلی برای شما نوشتیم. با این حال، بسیاری از مردم فکر می کنند که صفحه اصلی باید برای کلمه کلیدی بهینه سازی شود. شاید بهیننه سازی صفحه اصلی شما برای موتورهای جستجو کار کند، اما رتبه بندی در گوگل مطمئناً نباید تنها هدف ما در صفحه اصلی باشد! در این پست من می خواهم هدف مهم صفحه اصلی را بازگو کنم و پیشنهاداتی را به شما بدهم که چگونه صفحه اصلی خود را بهینه سازی کنید تا اینکه کاملاً عالی شود!

سئو صفحه اصلی

سئو صفحه اصلی چیست؟ آیا تا به حال سئوی صفحه اصلی را انجام داده اید؟سئو صفحه اصلی : این خیلی واضح و روشن است که صفحه اصلی اهداف مختلفی را خدمات دهی می کند. در میان این اهداف، آن صفحه خوش آمد گویی است و راهنمای اصلی کاربران شما به سمت وب سایت شما می باشد. با این حال یک هدفی که من احساس می کنم صفحه اصلی آن را ندارد، و آن این است که برای کلمات کلیدی رتبه بندی می شود تا نام تجاری و برند شما از سایرین متمایز گردد.