راز موفقیت کارآفرینان

هوش هیجانی راز موفقیت کارآفرینان

هوش هیجانی راز موفقیت کارآفرینان است یا نه؟هوش هیجانی راز موفقیت کارآفرینان : تلاش برای پیدا کردن راز موفقیت برخی از کارآفرینان، محققان امروزه تمایل دارند تا روی دنیای احساسات تمرکز کنند.تحقیقات نشان می دهد که احساسات مثبت ممکن است، خلاقیت کارآفرینی را افزایش دهد، که این شامل پذیرش فرصت نیز می باشد.