توسعه قالب های وردپرس

توسعه قالب های وردپرس

توسعه قالب های وردپرس را از کجا شروع کنیم؟ آموزش وردپرس درس بیست و سوماین مقاله درباره توسعه قالب های وردپرس است. اگر مایل هستید که درباره نصب و استفاده از قالب ها بیشتر بدانید استفاده از قالب ها را مرور کنید.