ایده کارآفرینی تکراری

آیا ایده کارآفرینی شما تکراری است؟

آیا ایده کارآفرینی شما تکراری است؟  تا حالا برای شما هم اتفاق افتاده که صبح زود از خواب بیدار شوید و احساس کنید یک ایده جدید کارآفرینی در سر دارید؟ یک ایده پولساز کارآفرینی و بعد سری به گوگل می‌زنید و می‌فهمید که ده نفر در حال حاضر در حال عملی… مطالعه بیشترآیا ایده کارآفرینی شما تکراری است؟ »