انیمیشن

انیمیشن جذاب Piper

شما را به دیدن انیمیشن جذاب Piper کاری از کمپانی Pixar دعوت می‌کنم: پیام‌های انیمیشن جذاب Piper: ۱- تا زمانی‌که به منابع موجود تکیه کنید، رشد نخواهید کرد. ۲- خودتان را مجبور به حرکت کنید. ۳- کارهای تکراری، نتایج تکراری خواهند داشت. ۴- برای به‌دست آوردن فرصت‌های جدید، نگاه‌تان را تغییر دهید.… مطالعه بیشترانیمیشن جذاب Piper »