اعترافات یک تبلیغاتچی

دیوید آگیلوی پدر علم بازاریابی دنیا

 دیوید آگیلوی پدر علم بازاریابی دنیا هنوز هم بعد از این همه سال حرف زیادی برای گفتن دارد. نظریه‌های بازاریابی تقریبا هر ۱۰ سال تغییر می‌کنند، مگر اینکه شما «دیوید آگیلوی» باشید و نظرات شما برای مدتی طولانی نزدیک به یک‌ قرن، قابل اتکا باشند. با اینکه بیش از ۱۵ سال… مطالعه بیشتردیوید آگیلوی پدر علم بازاریابی دنیا »