فرم گزارش کار

  • لطفا اگر موردی هست، موارد را با ذکر شماره قید کنید
  • این قسمت فقط برای پیگیری مشکلات مشتریان هست (افرادی که از ما خرید کرده‌اند و مشکلی مثلا برای دانلود و ... محصول دارند)
  • با ذکر شماره