خلق استراتژی کسب و کار – وبینار شماره ۴

4.86 14 رای
۹۰,۰۰۰ تومان

چگونه استراتژی کسب و کار طراحی کنیم؟

با خلق استراتژی کسب و کار برای همیشه پیروز میدان باشید!

با داشتن استراتژی نیازی به کاهش قیمت و تخفیف دادن ندارید.

معرفی بهترین استراتژی موفقیت هر نوع کسب و کاری در ایران

۹۰,۰۰۰ تومان