طراحی سایت

فرمت متن html

فرمت متن  html

آموزش  html  درس نهم

Text Formatting

This text is bold

This text is italic

This is subscript and superscript

 

فرمت متن html
فرمت متن html

فرمت متن html   – در درس قبل درباره صفات استایل  html  یاد گرفتید.  Html  همچنین عناصر ویژه ای را برای تعریف متن با معانی خاص  تعریف می کند .  html  از عناصری مثل  <b>  و <i> برای فرمت خروجی استفاده می کند. شبیه به متن  bold یا italic. عناصری که برای فرمت بندی هستند طراحی شده اند تا نوع خاصی از متن را نشان دهند.

عناصر  <b>  و <strong> در  html

عنصر  <b>  در  html  متن های بواد را تعریف می کند بدون هیچ چیز اضافه ای برای مهم بودن.

مثال :

<b>This text is bold</b>

عنصر <strong> متن های قوی را تعریف می کند. با اضافه کردن معنای قوی بودن برای مهم بودن مطلب.

مثال :

<strong>This text is strong</strong>

عناصر <i>   و <em> در  html

عنصر <i>متن های ایتالیک را تعریف می کند،بدون هیچ چیز اضافی برای مهم بودن.

مثال :

<i>This text is italic</i>

عنصر  <em> متن های emphasized را تعریف می کند. با اضافه کردن معنای تاکید داشتن در متن.

مثال :

<em>This text is emphasized</em>

نکته : مرور گر عنصر <strong> را مانند <b> نشان می دهد و <em> را مانند <i> نشان می دهد . با این حال ، معانی این عناصر با هم متفاوت است. <b>   و  <i> متن های بولد و ایتالیک را تعریف می کنند، اما <strong>   و  <em>  به این معنی است که متن مهم است.

 

عنصر  <small>  در  html

عنصر  <small>متن های کوچکتر را تعریف می کند.

مثال :

 <h2>HTML <small>Small</small> Formatting</h2>

عنصر <mark>   در  html

عنصر < mark> متن های هایلایت شده را تعریف می کند.

مثال :

 <h2>HTML <mark>Marked</mark> Formatting</h2>

عنصر<del> در  html

عنصر <del> در  html  متن های حذف شده را تعریف می کند.

مثال :

 <p>My favorite color is <del>blue</del> red.</p>

عنصر <ins> در  html

عنصر <ins>متن های inserted یا اضافه شده را تعریف می کند.

مثال :

 <p>My favorite <ins>color</ins> is red.</p>

عنصر <sub>   در  html

عنصر <sub> متن های زیر نویس را تعریف می کند.

مثال :

 <p>This is <sub>subscripted</sub> text.</p>

عنصر <sup>  در  html

عنصر <sup> متن های بالا نویس را تعریف می کند.

مثال :

 <p>This is <sup>superscripted</sup> text.</p>

آموزش  html  درس دهم

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا