طراحی سایت

بلوک HTML و عناصر درون خطی

بلوک HTML و عناصر درون خطی چیست؟

آموزش html  درس هجدهم

هر عنصر HTML دارای یک مقدار نمایش پیش فرض  بسته به نوع آن عنصررا دارا می باشد.   نمایش پیش فرض  نمایش داده شده برای اکثر عناصر بلوک یا درون خطی مقدار رامشخص می کند.

بلوک HTML و عناصر درون خطی
بلوک HTML و عناصر درون خطی

عناصر Block-level

یک عنصر  Block-level همیشه در یک خط جدید شروع می شود و عرض کامل را در دسترس می گیرد (تا آنجا که ممکن است به سمت چپ و راست برسد).

مثال:

  • <div>
  • <h1> – <h6>
  • <p>
  • <form>

عناصر درونی یا Inline Elements

یک عنصر درون خطی در خط جدید شروع نمی شود و تنها به اندازه عرض لازم است.

مثال:

  • <span>
  • <a>
  • <img>

عنصر <div>

عنصر <div> اغلب به عنوان یک ظرف برای سایر عناصر HTML استفاده می شود.

عنصر <div> دارای صفات موردنیاز نیست، اما هر دو سبک و کلاس مشترک هستند.

هنگامی که با CSS مورد استفاده قرار می گیرد، عنصر <div> می تواند به سبک بلوک های محتوا مورد استفاده قرار گیرد:

مثال:

<div style=”background-color:black;color:white;padding:20px;”> <h2>London</h2> <p>London is the capital city of England. It is the most populous city in the United Kingdom, with a metropolitan area of over 13 million inhabitants.</p> </div>

 

عنصر <span>

عنصر <span> اغلب بعنوان یک ظرف برای برخی از متن ها استفاده می شود.

عنصر <span> دارای صفات موردنیاز نیست، اما هر دو سبک و کلاس مشترک هستند.

هنگامی که با CSS مورد استفاده قرار می گیرد، عنصر <span> می تواند برای سبک کردن قسمت های متن استفاده شود:

مثال:
<h1>My <span style=”color:red”>Important</span> Heading</h1>

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا